wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin


 

Regulamin

Informacje ogólne


1. Sklep internetowy phuagat.pl obsługiwany jest przez firmę PHU AGAT Alicja Batis zarejestrowaną w Rumi, ul. Dębogórska 50. NIP: 958-013-68-89, regon: 191729187, zwaną dalej PHU Agat .

2. Sprzedaż za pośrednictwem phuagat.pl skierowana jest do wszystkich Klientów indywidualnych i instytucjonalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu phuagat.pl

3. Wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@phuagat.pl lub na adres: ul. Dębogórska 50 84-230 Rumia


Ochrona danych osobowych oraz polityka bezpieczeństwa danych osobowych.


1. Złożenie zamówienia w sklepie phuagat.pl jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Ujawnienie danych jest niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez phuagat.pl w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Za zgodą klienta dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu phuagat.pl

2. Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 3i4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą nigdy przekazane przez phuagat.pl osobom trzecim oraz innym firmom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także ma prawo żądać usunięcia ich z zasobów sklepu. 

3. Właściciel sklepu internetowego phuagat.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo podczas korzystania z usług serwisu oraz aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu przed ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.


4. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.


Składanie zamówień

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i działa pod adresem: phuagat.pl

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest przede wszystkim sprzedaż art. szkolnych i biurowych. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych (detalicznych) znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i PHU Agat jest cena wskazana na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia na dany towar przez Kupującego.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne zarejestrowanie się w panelu „Moje konto” i podanie danych osobowych (imię, nazwisko), danych teleadresowych, formy płatności i dostawy zamówionego towaru.

4. Klient, który wysłał zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego phuagat.pl tym samym oświadczył, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu uprawnia PHU Agat do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

5. PHU Agat zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach, gdy:
a. formularz zamówienia zostanie błędnie lub częściowo wypełniony przez klienta
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.


6. Oferta sklepu internetowego phuagat.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

7. Po złożeniu zamówienia, klient po zalogowaniu może sprawdzić status swojego zamówienia w zakładce sprzedaż- status zamówienia.

8. W wyjątkowych przypadkach pracownik phuagat.pl będzie telefonicznie potwierdzał zamówienie, kontaktując się z klientem na podany uprzednio numer telefonu.

9. Domyślnym dokumentem zakupu jest paragon fiskalny, na życzenie Kupującego firma PHU Agat wystawi i wyśle Kupującemu fakturę VAT. Kupujący, będący płatnikami VAT, zobowiązani są podać swój numer NIP oraz upoważnić firmę PHU Agat do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

10. Sklep internetowy phuagat.pl przyjmuje zamówienia online przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

11. Klient powinien dokonać wpłaty za zamówienie za pomocą przelewu na konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1114 0004 0701 4346 9001. Zamówienie zostaje anulowane po upłynięciu 14 dni od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia.

12. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firm kurierskich. Na terenie Trójmiasta towar dostarczamy naszym transportem przy minimum logistycznym 150zł netto (brutto 184,5zł). Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24-72 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia awizo. Ponowna próba dostawy nastąpi w ciągu następnych 48 godzin. Jeżeli kurier ponownie nie zastanie Kupującego pozostawia drugie awizo. Zamówienie winno być odebrane przez Kupującego w ciągu 4 dni od dnia drugiego awizo w miejscu wskazanym w awizo. Po tym terminie następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany jest Kupujący.

13. W przypadku towaru którego aktualnie nie posiadamy na stanie, termin przyjęcia do realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. W sytuacji gdy zrealizowanie zamówienia w terminie określonym w pkt 12 jest niemożliwe firma PHU Agat zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

14. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia, bądź jest niekompletne - Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, w którym zawarty będzie opis uszkodzeń lub braków, a także data i godzina doręczenia. Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie ze sprzedającym celem wyjaśnienia sytuacji. Przed zwrotem reklamowanego towaru uprasza się o kontakt ze sklepem phuagat.pl.

15. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. firmę PHU AGAT  odpowiada wobec Kupującego za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym tą niezgodność oraz żądanie dot. usunięcia tej niezgodności, Kupujący powinien wysłać za pośrednictwem firmy Poczta Polska bądź kurierem na adres PHU AGAT Alicja Batis ul. Dębogórska 50 84-230 Rumia bądź dostarczyć go bezpośrednio pod ww. adres.

16. PHU Agat ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru i pisma od Kupującego.

17. W przypadku gdy żądania Kupującego uznane zostaną za zasadne firma PHU Agat  ponosi koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru.


Zwroty towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem musi być przesłane za pośrednictwem firmy Poczta Polska bądź kurierem na adres PHU AGAT Alicja Batis 84-230 Rumia ul. Dębogórska 50 z dopiskiem "Zwrot".

2. Zwracany w takim trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wówczas gdy zostanie odesłany w stanie niezmiennym i oryginalnym opakowaniu oraz nie będzie nosił żadnych śladów używania.

3. Firma PHU Agat gwarantuje zwrot kwoty zamówienia. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.


Warunki i koszty dostawy


Warunki dostawy:


1. Dostawa produktów zamawianych w sklepie phuagat.pl odbywa się na terenie całego kraju, za pośrednictwem firm kurierskich, na terenie Trójmiasta naszym transportem jeśli zamówienie jest za kwotę 150zł netto.
2. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności poszczególnych produktów.
3. Zamówiony towar jest wysyłany w opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu.

 4. Klient ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie”.


Koszt dostawy:


1. Zależny jest od wartości zamówienia i gabarytów danego produktu.
2. Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.


Warunki płatności


Na etapie zamawiania produktów klient powinien wybrać jedną z dostępnych form płatności:


a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

b. Płatność przelewem - klient dokonuje płatności na podany w trakcie składania zamówienia numer rachunku bankowego.

c. Płatność za pobraniem.


Zamówiony towar zostanie wysłany do klienta, nie wcześniej niż po wpływie środków na konto PHU AGAT W „Moje konto” klient ma możliwość weryfikacji statusu zamówienia. 


Postanowienia końcowe


1. Korzystanie ze sklepu phuagat.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wypełnienie formularza kontaktowego, reklamacyjnego, rejestracyjnego lub złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów prowadzenia sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

2. Firma PHU AGAT dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia oferowanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże w sytuacjach, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu nie pokrywałyby się z rzeczywistością, klient w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

3. PHU AGAT zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia.
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu.
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.
d. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.


4. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

5. Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie mają charakter informacyjny.

6. Ceny prezentowane w sklepie internetowym phuagat.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w szczególności Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…) z 2 marca 2000 r. i Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.

8. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl